ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
HSE
شرح وظايف :
 • طرح ريزي سيستم مديريت HSE و حصول اطمينان از اجرا و نگهداري آن.
 • ارايه گزارش از عملكرد سيستم مديريت HSEو هرگونه بهبود درآن به مدير عامل.
 • ارتباط با مؤسسات بيروني در رابطه با امور HSE.
 • تهيه، تدوين و بازنگري نظام نامه HSE و نظارت بر تهيه و تدوين مستندات مورد نياز سيستم مديريت HSE.
 • همكاري در بازنگري سيستم مديريت HSEو جمع آوري و انعكاس اطلاعات مربوط.
 • نظارت بر اجراي فرايندهاي ارتباطي و اطلاع رساني در شركت جهت حصول اطمينان از درك خط مشي HSE، اهداف HSE، نيازمندي‌هاي مشتري، و ظايف،اختيارات كيفيت، اصول و مباني و نيازمندي‌هاي سيستم مديريت HSE-MS جهت مشاركت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنها
 • نظارت بر انجام مميزي‌هاي داخلي HSE
 • رسيدگي به پيشنهادات يا شكايات مشتري در زمينه HSE
 • بازنگري مستندات سيستم مديريتHSE
 • نظارت بر توزيع مستندات و جمع آوري نسخ قبلي HSE
 • گزارش حوادث و ارائه راهکارهاي لازم جهت جلوگيري از حوادث بعدي
 • جلوگيري از ادامه فعاليت عمليات هاي خطر ساز و غير ايمن در پروژه ها
 • گزارش به مديريت ارشد شرکت ايران خودرو سازه در خصوص تشويق يا جريمه پرسنل يا پيمانکاران
 • لحاظ 3% جريمه عدم رعايت ايمني توسط پيمانکاران با گزارش تخلف به مديرعامل
فایل پيوست:
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار