ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
گواهینامه‌ها و تقديرنامه‌ها
گواهينامه‌ها تقديرنامه‌ها
گواهينامه انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
گواهينامه انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران
تنديس هفتمين همايش تحقيق و توسعه
صلاحيت پيمانکاري
لوح سپاس همايش تحقيق و توسعه
گواهي تعهد به تعالي سازماني
گواهينامه صلاحيت پيمانکاری
شرکت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو
افغانستان
اکراين
تبريز 82
تبريز 81
تبريز 83
تقديرنامه سوريه
شاطرزاده
غضنفري
پنجمين جشنواره بين المللي اقتصاد سبز
تقدير مديرعامل ايران خودرو از مديرعامل ايران خودرو سازه
تقدير مديرعامل ايران خودرو از مديرعامل ايران خودرو سازه
تقديرنامه انتخاب شعار تبليغاتي شركت
تقديرنامه انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران 1387
تقديرنامه جايزه بزرگ صادراتي 1387
نخستين همايش خلاقيت و نوآوري در عرصه صنعت 1387
نخستين همايش نوآوري و عدالت اقتصادي 1387
هشتمين نمايشگاه صنعت ساختمان تهران 1387
هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه 1387
تقدير مديرعامل شركت ماموت از ايران خودروسازه
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار