ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
پروژه ياس باغ آسمان
 
   اين پروژه از 7 بلوك شامل يك بلوك35 طبقه ، دو بلوك 34 طبقه ، يك بلوك 30 طبقه ، دو بلوك 20 طبقه و يك بلوك 9 طبقه تشكيل شده كه مجموعاً به مساحت زيربناي 400.000 متر مربع در زميني به مساحت حدود 30.000 متر مربع اجرا مي‌گردد.

با توجه به اينكه اين پروژه از حجم بسيار بالايي برخوردار است ، از لحاظ مديريت در اجرا در سه

قسمت کلي (Zone ) تقسيم و همزمان در مدت 22 ماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد :

1) زون A شامل بلوک هاي G1 ( 34 طبقه ) و G2 ( 34 طبقه )

2) زون B شامل بلوک‌هاي G3 ( 35 طبقه ) و G4 ( 30 طبقه )

3) زون C شامل بلوک‌هاي G5 ( 20 طبقه ) و G6 ( 20 طبقه ) و G7 ( 9طبقه )

به لحاظ محدوديت‌هاي اجرايي نظير عدم دسترسي به سايت و محصور شدن پروژه با شريان‌هاي اصلي ترافيكي شرق تهران ،(اتوبان همّت و امام علي(ع)) عمق گودبرداري (تراز حدود منفي 50 متر) ، زمان‌بندي بسيار فشرده ، استفاده از بتن خاص با مقاومت بالا ، ارتفاع طبقات ، لزوم بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين بتن‌ريزي نظير استفاده از Placing Boom ، قالب‌هاي مدولار ، كوپلينگ ، تداخل عملكردي تجهيزات و ... اين پروژه را به عنوان يكي از پيچيده‌ترين پروژه‌هاي بلندمرتبه‌سازي در كشور و حتي در منطقه تبديل كرده است .

جدول مقايسه‌اي احجام مصرفي در پروژه ياس باغ آسمان

با دو پروژه برج تهران و برج خليفه در دبي

ياس باغ آسمان

برج تهران

برج خليفه دبي

زيربنا (مترمربع)

400.000

203.000

334.000

ميزان خاكبرداري (مترمكعب)

900.000

260.000

600.000

بتن ريزي (مترمكعب)

300.000

125.000

330.000

آرماتوربندي (تن)

57.000

26.000

39.000

قالب بندي (مترمربع)

1.300.000

750.000

900.000

 
عکس‌های مرتبط
   
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار