ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
كارخانه صنايع ريلي ايران خودرو
 

شروع پروژه: 18/05/84

شروع عمليات اجرايي: 27/09/87

پايان پروژه: 27/09/87

متراژ سالن‌ها: جمع زير بناي صنعتي و نيمه صنعتي : حدود 3370 متر مربع

جمع زيربناي اداري و رفاهي : 4500 متر مربع

محوطه سازي : 380000 متر مربع

شرايط خاص پروژه: طراحي سازه معماري سيويل و تأسيسات برق و مكانيك پروژه به انضمام نظارت مقيم و عاليه پروژه صنايع ريلي ايران خودرو توسط كارشناسان اين شركت به انجام رسيد.

برآورد ريالي پروژه: 170 ميليارد ريال

احجام پروژه:

بتن 9829 متر مكعب

اسكلت فلزي 2520 تن

ميلگرد 650 تن

پوشش 59000 متر مربع


 
عکس‌های مرتبط
  
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار