ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
فرهنگسراي ترافيکي شهرداري تهران
 

به منظور ارتقاي فرهنگ ترافيك در ميان كودكان و نوجوانان، احداث شهرك ترافيكي در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت و با توجه علاقه شركت ايران خودرو به مشاركت در ارتقاي فرهنگ ترافيكي، توافق گرديد تا شركت ايران خودرو در ازاي بخشي از بدهي خود به شهرداري ، مسئوليت ساخت شهرك ترافيكي را برعهده گيرد. در اين راستا شركت ايران خودروسازه به عنوان متولي ساخت و ساز در مجموعه ايران خودرو مسئول ساخت شهرك ترافيكي گرديد و مقرر شد تا كليه هزينه‌هاي مربوطه از سوي شركت ايران خودرو تأمين گردد .اين مجموعه بنا به سفارش شهرداري تهران در مدت 42 ماه در يافت آباد تهران اجرا گرديد و روز شنبه 2/9/87 با حضور شهردار تهران افتتاح گرديد.

زيربناي سازه‌ها (مترمربع)

احجام به تفكيك

مدت اجرا

(ماه)

برآورد هزينه

(ميليون ريال)

اداري و خدماتي

تأسيسات و محوطه‌سازي

فضاي سبز شهر ترافيكي

بتن

(مترمكعب)

اسكلت فلزي

(تن)

ميلگرد (تن)

3694

8000

7300

2712

88

313

42

25000

 
عکس‌های مرتبط
  
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار