ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
سالن مونتاژ كاميون در فارس
 

عنوان پروژه : ايران خودرو فارس

كارفرما: شركت ايران خودرو فارس

متراژ زمين: 23 هكتار

فاز اول:

سالن مونتاژ كاميون : 10.000 مترمربع

سالن تكميل كاري : حدود 3500 مترمربع

سالن بازگشايي پك : حدود 5000 مترمربع

پاركينگ : حدود 36000 مترمربع

شركت ايران خودرو فارس، طبق قراردادي در تاريخ 27/10/85 فيمابين شركت ايران خودرو (IKCO ) و شركت صنايع مخابرات ايران (ITMC ) جهت توليد انواع خودروهاي سبك و سنگين در منطقه ويژه اقتصادي شيراز به ثبت رسيد. منطقه ويژه اقتصادي شيراز با ارتفاع 1460 متر از سطح دريا در جنوب اين شهر در جاده شيراز ـ فسا در حدود 40 كيلومتري شهر شيراز و در مجاورت فرودگاه بين‌المللي قرار گرفته و داراي 1000 هكتار وسعت مي باشد كه 56 هكتار از آن به شركت ايران خودرو فارس اختصاص يافته است.

زيربناي سازه‌ها (مترمربع)

احجام به تفكيك

برآورد هزينه

(ميليون ريال)

اداري

صنعتي

تأسيسات و محوطه‌سازي

بتن

(مترمكعب)

اسكلت فلزي

(تن)

ميلگرد

(تن)

پوشش

(مترمربع)

7369

182.120

56.138

4373

3000

250

ــ

150.000

 
عکس‌های مرتبط
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار