ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
سايت شمارة 2 شركت ايران خودرو
 

در بخش جنوبي كارخانه ايران خودرو، محوطه‌اي به مساحت تقريبي 40 هكتار احداث شده كه توسط يك پل روگذر به كارخانه ايران خودرو متصل مي‌گردد. كار ترخيص كالاهاي وارداتي و نيز انتقال توليدات ايران خودرو، به مناطق دوردست، با هماهنگي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان گمرك كشور ، مستقيماً در اين محوطه انجام مي‌پذيرد. اين محوطه در مجموع بصورت انبارهاي باز بوده كه تنها يك بخش از اين انبارها به مساحت يك هكتار به عنوان انبار ورق ، به وسيله سازه‌هاي فضاكار پوشيده شده است.

اقدامات انجام شده عبارت است از : اجراي 149000 متر مربع انبار روباز، 78000 متر مربع خيابان كشي، 13000مترمربع پياده رو، 111000 مترمربع فضاهاي عمومي شامل زيرسازي و پوشش آسفالت ، زير سازي و ريل گذاري راه آهن ورودي به سايت بهمراه ساختمانهاي جنبي سايت مجموعاً به مساحت 2035 مترمربع .

 
عکس‌های مرتبط
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار