ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
سالن موتورسازي شماره 2 شركت ايران خودرو
 

اين سالن در سال 1383 و در مساحتي به وسعت 24 هزار متر مربع و در سه طبقه احداث و آماده بهره‌برداري گرديد. در قسمت تحتاني سالن ماشينكاري ، تجهيزات آب ماستيك قرار دارد. در كف اين سالن، كانال‌هايي قرار دارد كه از طريق آنها ، مايع خنك‌كننده يا آب ماستيك مصرف شده به زير زمين هدايت مي‌شود تا پس از تصفيه ، مجدداً مورد استفاده قرار گيرد.

 
عکس‌های مرتبط
 
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار