ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
سالن رنگ شماره 5 شركت ايران خودرو
 

از اوايل سال 1383 به جهت ايجاد توسعه و تنوع در توليدات ايران خودرو ، كار ساخت سالني به مساحت 15 هزار متر مربع در 5 طبقه و ارتفاع حدود 20 متر آغاز گرديد. دقت نظر در مراحل احداث اين سالن ، شاهد اين مدعاست كه رعايت استانداردهاي جهاني در ساختمان‌سازي و بهره‌گيري از دانش روز و تجربه متخصصين كارآزموده ، از اصول مورد نظر مديريت ارشد شركت ايران خودروسازه بوده است.

 
عکس‌های مرتبط
  
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار