ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
سالن رنگ شماره 4 شركت ايران خودرو
 

با توجه به مراحل مختلف عمليات رنگ خودرو ، از مرحله بدنه فلزي تا مرحله پيش رنگ و همچنين پرهيز از اشغال فضاي گسترده، در اين دوره ، معمولاً سالن‌هاي رنگ به شكل طبقاتي طراحي و ساخته مي‌شوند. اين سالن در سال 1383 در 5 طبقه و با ارتفاع حدود 21 متر احداث گرديد. طراحي و اجراي هم‌زمان اين پروژه طي 9ماه، از ويژگي‌هاي بارز اين سالن محسوب مي‌شود.

 
عکس‌های مرتبط
  
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار