ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
تصفيه خانه فاضلاب شرکت ايران خودرو
 

اين پروژه در داخل مجموعه ايران خودرو به اجرا درآمده و داراي اجزاي مختلفي از جمله : مخازن جمع آوري آب چاه و آب خام، پمپ خانه مركزي (با نورگير و جرثقيل سقفي) ، استخر آب آشاميدني ، استخر آب‌هاي صنعتي و آتش‌نشاني و ذخيره آب بوده ، ضمن اينكه كليه عمليات خيابان‌كشي و محوطه‌سازي آن نيز توسط شركت ايران خودروسازه به انجام رسيده است. همچنين براي اين تصفيه خانه ،يك پست برق در دو طبقه به مساحت كل 410متر مربع ايجاد گرديده است.

زيربناي سازه‌ها (مترمربع)

احجام به تفكيك

برآورد هزينه

(ميليون ريال)

تأسيسات و محوطه‌سازي

صنعتي

بتن

(مترمكعب)

اسكلت فلزي

(تن)

ميلگرد (تن)

1500

1050

2200

32

290

8860

 
عکس‌های مرتبط
 
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار