ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
پل روگذر جاده قديم کرج مربوطه به سايت 2
 

پل روگذر اين مجموعه، از نوع پل‌هاي فلزي با عرشه بتني مي‌باشد كه از دو رمپ در طرفين تشكيل شده است. عرض پل حدود 15 متر و طول كلي آن، حدود 600 متر مي‌باشد كه بخش مشترك با جاده قديم تهران ـ كرج توسط يك پوشش جانبي به ارتفاع 4 متر پوشانده شده است.

زيربناي سازه (7800 مترمربع)

احجام به تفكيك

برآورد هزينه

(ميليون ريال)

عرض

تاج پل

(متر)

طول

تاج پل

(متر)

عرض رمپ‌ها

(متر)

طول رمپ‌‌ها

(متر)

ارتفاع تاج پل

(متر)

اسكلت فلزي

(تن)

ميلگرد

(تن)

حجم بتن

(مترمكعب)

پوشش

(متر مربع)

4/15

127

9/16

335

1/7

403

304

3780

1190

17.120

 
عکس‌های مرتبط
  
 
فیلم‌های مرتبط
هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار