ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
مشخصات گواهینامه صلاحیت حرفه ای شرکت توسعه و عمران باتیس (ایران خودروسازه سابق )
 برابر آخرین ارزیابی صورت پذیرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورخ 1395/3/4  مشخصات گواهینامه صلاحیت حرفه ای شرکت توسعه و عمران باتیس (ایران 
خودروسازه سابق )به شرح ذیل می باشد
 

-         تاریخ اعتبار گواهینامه : 1399/2/25 

-         رتبه های دارای صلاحیت حرفه ای  :

1-     رتبه یک در رشته ساختمان و ابنیه ( تمدید رتبه قبلی )

2-     رتبه یک در رشته تاسیسات و تجهیزات ( تمدید رتبه قبلی )

3-     رتبه یک در رشته صنعت و معدن ( کسب رتبه جدید )

4-     رتبه 2  در رشته راه وترابری ( کسب رتبه جدید )

5-    رتبه 2 در رشته آب  (کسب رتبه جدید )

 
عکس‌های مرتبط
   
 
فیلم‌های مرتبط
 

هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد.
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار