ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
تغییر نام شرکت ایران خودروسازه

برابر مصوبه مجمع عمومی سهامداران، به اطلاع می رساند نام شرکت ایران خودروسازه به " توسعه و عمران باتیس " تغییر یافت .

لازم به ذکر است هیچگونه تغییری درترکیب سهامداران و اعضای هیئت مدیره این شرکت صورت نپذیرفته است .

 
عکس‌های مرتبط
هیچ عکسی هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد
 
فیلم‌های مرتبط
 

هیچ فيلم مرتبطی وجود ندارد.
 
فايل‌های صوتی مرتبط
هیچ فايل صوتی مرتبطی وجود ندارد
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار