ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
پروژه‌های شرکت
پروژه‌های داخلی پروژه‌های خارجی
مجتمع‌هاي اداري - مسکوني
رانا 2
پروژه ياس باغ آسمان
فرهنگسراي ترافيکي شهرداري تهران
مجتمع رفاهی و تفریحی ایران خودرو
پروژه مسکوني نیایش
مجتمع مسکوني پروين
    
ساختمان‌هاي اداري
سالن مونتاژ روبات تام
آيدکو
سالن توليد ريخته‌گري آلومينيوم ابهر
انكس سالن تكميل كاري 4
انكس مهندسي
انكس و آزمايشگاه ريخته گري
ساختمان اداري ماشينکاري
ساختمان اداري موتور سازي 2
ساختمان گمرک 2
انكس سواري سازي سالن تريم 1 و 2
   
پروژه‌هاي عمراني
انبار مكانيزه فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)
انبار مکانيزه - فونداسيون
انبار ورق
انبارش بدنه فروشگاهي
پارکينگ
پست برق 63
پل زبرگذر
پل روگذر جاده قديم کرج مربوطه به سايت 2
ايستگاه سوخت CNG و کنترل نشتي گاز
ترمينال اتوبوس ها
تصفيه خانه فاضلاب شرکت ايران خودرو
  
پروژه‌هاي صنعتي
كارخانه صنايع ريلي ايران خودرو
سالن موتورسازي شماره 2 شركت ايران خودرو
سايت شمارة 2 شركت ايران خودرو
سالن مونتاژ كاميون در فارس
فرمان خودرو
کالبيران
کمپرسور خانه جنوبي
کمپرسور خانه شمالي
همگام خودرو
سايت ايران خودرو خراسان
پروژه ال 90
سالن اتوبوس سازي ايران خودرو ديزل
سالن‌هاي مجموعه پرسي ايران خودرو (ايپكو)
ايريکو
صنايع ريخته گري آلومينيوم تاکستان
سالن بدنه شمارة 5 شركت ايران خودرو
سالن پذيرش نهايي تندر
سالن پرس شماره3 شركت ايران خودرو
سالن تريم شماره 4 شركت ايران خودرو
سالن تزئينات شمارة 4 شركت ايران خودرو
سالن تکميل کاري شمارة 3 شركت ايران خودرو
سالن تکميل کاري شماره 4 شركت ايران خودرو
سالن دريافت و تحويل خودرو شركت ايران خودرو
سالن رنگ شماره 2 شركت ايران خودرو
سالن رنگ شماره 3 شركت ايران خودرو
سالن رنگ شماره 4 شركت ايران خودرو
سالن رنگ شماره 5 شركت ايران خودرو
ايران خودرو مازندران
سايت توليد فولاد ـ بافق
  
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار