ساعت کشورها
 
نظر خواهی
از چه طريق با شرکت ايران خودرو سازه آشنا شده‌ايد؟
تبليغات در نشريات عمومي
تبليغات در نشريات تخصصي صنعت ساختمان
سايت اينترنتي
مشتريان شرکت ايران خودرو سازه
نمايشگاه‌ها و سمينارها
بطور اتفاقي
ساير
 
هیأت مديره

 

                                نام شركت : ايران خودرو سازه

  رئيس هيئت مديره : مهندس مهرداد ترحم جو                                          کارشناس عمران

  مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره مهندس نادر راجي                          کارشناس عمران 

خانم سهيلا کسبي : (عضو هيئت مديره)                                                 کارشناس اقتصاد 
 آقای ايرج حسيني  : (عضو هيئت مديره)                                                 کارشناس حسابداری 
 آقای  آيدين ناجي پور: (عضو هيئت مديره)                                                دکترای مکانیک 
سخن مدير عامل
 
 
جستجو
 
 
شرکت‌های همکار